top of page

،، شهادت ها ،،

لیلا

نقاش

" قبل از اینکه با خدمت شما آشنا شوم، تأثیر و جایگاه هنر را در کلیسا چندان جدی نمی دیدیم و هرگز نیز تصور نمی کردم که این همه هنرمند مسیحی خوب داشته باشیم. "

ابوذر سلطانی

خطاط  و فیلم ساز

 " خدمت شما به من کمک کرد تا هویت خود را به عنوان هنرمند مسیحی بشناسم و مصمم شوم که از هدیه و هنری که خداوند به من بخشیده برای پیشبرد پادشاهی او استفاده کنم. "

علی

موزیسین

" اگر شما مرا تشویق نمی کردید علاقه ای به استفاده از هنرم در بدن مسیح نداشتم. من هنرم را زیر خاک مدفون کرده بودم اما حالا حاضرم هر جا لازم باشه شهادت بدم. من خیلی مدیون اپیفانی هستم. مرده بودم اما دوباره متولد شدم. "

ارتباط با ما

P.O.Box 116353 Carrollton

Texas 75011-6353 

+1‪(757) 752-8755

  • Soundcloud
  • images
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Mountain Ridge

ممنون، در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد

اشتراک عضویت بنیاد فرهنگ اپیفانی

ممنون برای دریافت اشتراک

bottom of page